×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/1010

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพิบูลมังสาหาร

วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2565 09:27

 วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,นายพนม เมืองก้อน ผู้ช่วยท้องถิ่น อ.พิบูลฯ,นายสถิตย์ เสนา หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน ,นายกมลศักดิ์ สายเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.อุบลราชธานี ,นายประสิทธิ์ ทองเทพ ส.อบจ.อบ. เขตเลือกตั้งที่ 1 ,นายทองจันทร์ สีชนะ ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 2 ,ตลอดจนนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเขตอำเภอพิบูลมังสาหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพิบูลมังสาหาร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวฯ ได้พิจารณา เรื่องการพิจารณาโครงการที่เกินศักยภาพตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ของ อปท.ในเขตอำเภอพิบูลฯเรื่องการพิจารณาที่เกินเกินศักยภาพตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ของ อปท.ในเขตอำเภอพิบูลฯ เพื่อบรรจุแผนงานโครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การประสานแผน ตามอำนาจหน้าที่ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

Image Gallery

{gallery}1010{/gallery}

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ