สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ผลคะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566

ผลคะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 อบต.ดอนจิก ได้คะแนน98.35 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา +3.80 ระดับผลการประเมิน ผ่านดีเยี่ยม AA ระดับไม่ต่ำกว่า A 4 ปีซ้อน จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

[ 01-09-2566 ] Hits:22

กิจกรรม โครงการฝึกอบรมการทำเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ (กิจกรรมลงแขกดำนา) ปีงบประมาณ 2566

 วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการทำเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ (กิจกรรมลงแขกดำนา) โดยมีนายนิทัศน์ บุตรน้อย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรของประชาชนตำบลดอนจิกให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมในปัจจุบันและสามารถประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้ยั่งยืนและถาวรเป็นมรดกตกทอดสู่รุ่นได้ 2. เพื่อให้ผู้นำชุมชน มีความรักสามัคคี ผ่านกิจกรรมลงแขกดำนา โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาตำบล,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,พนักงานส่วนตำบลและประชาชนในตำบลดอนจิก จำนวน...

[ 11-08-2566 ] Hits:34

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก

ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องจากรถเก็บขยะชำรุด จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการเก็บขยะได้ตามกำหนด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และจะสามารถดำเนินการเก็บขยะได้ตามปกติเริ่มวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ {gallery}nun:::0:0{/gallery}

[ 04-08-2566 ] Hits:33

ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ อบต.ดอนจิก

ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ อบต.ดอนจิก {gallery}mam:::0:0{/gallery}

[ 21-07-2566 ] Hits:52

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

สถานที่ท่องเที่ยวตำบลดอนจิก

   สถานที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลดอนจิก มีอยู่ 5 แหล่ง 1.แก่งลำดวน 2.แก่งชมพู 3.แก่งใหญ่ 4.แก่งปลาขาว 5.แก่งกกไม้   1.แก่งลำดวน ประวัติความเป็นมาแก่งลำดวนเป็นแก่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ สมัยก่อนเชื่อกันว่าภายในแก่งจะประกอบไปด้วยท่าบก วังสิม วังหมู เกาะกาหลงซึ่งจะปรากฏเป็นโขดหินสูงและมีสายน้ำไหลผ่านคือ ลำห้วยกว้าง ชาวบ้านในละแวกนั้นจึงเรียกกันว่า “แก่งสูง” จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2535...

[ 10-03-2565 ] Hits:492

แก่งลำดวน

      แก่งลำดวน (Kaeng Lamduan Rapids) เป็นแก่งหินที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนลำดวน หมู่ 6 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 01-03-2565 ] Hits:930

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

บริการออนไลน์

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ