สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายอาธิป สายบุญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก,นายศักดิ์รินทร์ บุญล้อม เลขานุการนายก และเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกซ่อมแซมถนน สายบุ่งคำ -ดอนใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่สัญจรไปมา และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและพัฒนาอำเภอสู่ความยั่งยืน (SDGs) {gallery}jeab-40:::0:0{/gallery}

[ 30-05-2566 ] Hits:13

ข่าวประชาสัมพันธ์

  วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของคนไทย ที่จะได้ทำหน้าที่พลเมืองไปใช้สิทธิเลือกตั้งตัดสินใจเลือกผู้แทนที่ดีเข้าสภา เพื่อทำหน้าที่แทนเราในการบริหารประเทศ เมื่อไปถึงคูหาเลือกตั้ง จำง่ายๆ เรามีขั้นตอนการลงคะแนน 5 ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ของเราจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เข้าไปกากบาทลงบนบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบแรกเลือกคนที่รัก บัตรสีม่วง ใบที่ 2 เลือกพรรคที่ชอบ บัตรสีเขียว เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้ว ต้องพับบัตรเลือกตั้ง แล้วหย่อนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทด้วยตนเอง สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ...

[ 01-05-2566 ] Hits:28

ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8-15 พฤษภาคม 2566

แผนการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8-15 พฤษภาคม 2566 {gallery}news-p51:::0:0{/gallery}

[ 01-05-2566 ] Hits:22

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

สถานที่ท่องเที่ยวตำบลดอนจิก

   สถานที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลดอนจิก มีอยู่ 5 แหล่ง 1.แก่งลำดวน 2.แก่งชมพู 3.แก่งใหญ่ 4.แก่งปลาขาว 5.แก่งกกไม้   1.แก่งลำดวน ประวัติความเป็นมาแก่งลำดวนเป็นแก่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ สมัยก่อนเชื่อกันว่าภายในแก่งจะประกอบไปด้วยท่าบก วังสิม วังหมู เกาะกาหลงซึ่งจะปรากฏเป็นโขดหินสูงและมีสายน้ำไหลผ่านคือ ลำห้วยกว้าง ชาวบ้านในละแวกนั้นจึงเรียกกันว่า “แก่งสูง” จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2535...

[ 10-03-2565 ] Hits:402

แก่งลำดวน

      แก่งลำดวน (Kaeng Lamduan Rapids) เป็นแก่งหินที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนลำดวน หมู่ 6 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 01-03-2565 ] Hits:774

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

บริการออนไลน์

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ