ผู้บริหารเทศบาล

นายหนู สีสาสีมา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 081-0734380

นายวิเชียร จันทร์ส่อง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 098-4452615

นายบุญชัย สีนานันท์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 080-5706957

นายบรรจบ สิริสายดี

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 090-6023080

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนจิก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ