สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

กิจกรรม 15 มิถุนายน "วันไข้เลือดออกอาเซียน" ( ASEAN Dengue Day)

 วันที่ 15 มิถุนายน 2565 15 มิถุนายน "วันไข้เลือดออกอาเซียน" ( ASEAN Dengue Day) นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกพร้อมคณะผู้บริหาร,นายบุญยัง โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) พร้อมคณะคุณครูและนักเรียน,นางศิรยา จันทรโคตร ผู้อำนวยการ รพ.สต.ดอนจิกและคณะ อสม.,พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ดอนจิก ร่วมเดินรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี...

[ 17-06-2565 ] Hits:9

กิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

 วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายธัญญะ ปัญญาดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณา ญัตติพิจารณาจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2565 ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565...

[ 17-06-2565 ] Hits:10

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพิบูลมังสาหาร

 วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,นายพนม เมืองก้อน ผู้ช่วยท้องถิ่น อ.พิบูลฯ,นายสถิตย์ เสนา หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน ,นายกมลศักดิ์ สายเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.อุบลราชธานี ,นายประสิทธิ์ ทองเทพ...

[ 17-06-2565 ] Hits:20

กิจกรรมโครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

 วันนี้ 13 มิถุนายน 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก กล่าวต้อนรับ นายชวน จันทร์เลื่อน สาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาการ ประธานพิธีเปิดโครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยสุขภาพของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด การจัดโครงการวันนี้ ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนจิก/ห้วยแดง,ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 120 คน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก คนพิบูล ร่วมใจ...

[ 17-06-2565 ] Hits:19

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

สถานที่ท่องเที่ยวตำบลดอนจิก

   สถานที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลดอนจิก มีอยู่ 5 แหล่ง 1.แก่งลำดวน 2.แก่งชมพู 3.แก่งใหญ่ 4.แก่งปลาขาว 5.แก่งกกไม้   1.แก่งลำดวน ประวัติความเป็นมาแก่งลำดวนเป็นแก่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ สมัยก่อนเชื่อกันว่าภายในแก่งจะประกอบไปด้วยท่าบก วังสิม วังหมู เกาะกาหลงซึ่งจะปรากฏเป็นโขดหินสูงและมีสายน้ำไหลผ่านคือ ลำห้วยกว้าง ชาวบ้านในละแวกนั้นจึงเรียกกันว่า “แก่งสูง” จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2535...

[ 10-03-2565 ] Hits:61

แก่งลำดวน

      แก่งลำดวน (Kaeng Lamduan Rapids) เป็นแก่งหินที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนลำดวน หมู่ 6 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 01-03-2565 ] Hits:161

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

บริการออนไลน์

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ