การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม

วันพุธ, 27 เมษายน 2565 15:48

   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารตำบลดอนจิก พร้อมคณะผู้บริหารได้ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565 ของพนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก โดยที่ประชุมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกได้มีการมอบนโยบายเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและแจ้งแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ (No Gift Policy) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Media

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ