Hot News :
วันจันทร์, 19 ตุลาคม 2563 16:05

ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกอันต้องเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2564 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนจิก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ