ข่าวกิจกรรม

 วันนี้ 24 ตุลาคม 2561 นายหนู สีสาสีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานพิธีโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  รางวัลชนะเลิศ ทีมบ้านดอนจิก หมู่ 14  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมบ้านโนนลำดวน หมู่ 6  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมเยาวชนบ้านดอนจิก หมู่ 1(ทีมกองสิน)  รางวัลชมเชย ทีมเด็กบ้านดอนจิก หมู่ 1(ทีมเชิดชู) 

ถามและตอบ(Q&A)

ถามและตอบ(Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ได้สร้างคำถามและคำตอบ ที่ถามบ่อยๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเพื่อลดขั้นตอนการให้บริการของประชาชน

  นายหนู สีสาสีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานพิธี ในกิจกรรมตั้งปณิธานถวายความดีเพื่อพ่อ และแสดงสัญลักษณ์ เป็นที่ประจักษ์ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต และตั้งปณิธานถวายความดีเพื่อพ่อ โดยมีนายพิชัย สุพงษ์ กำนันตำบลอนจิก ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ ให้ประชาชนเข้าใจอย่างแท้จริงและนำไปสุ่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตอย่างแท้จริง ผลลัพธ์ที่ได้ ประชาชนได้ตั้งปณิธานทำความดีด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสุ่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนจิก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ