องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

  นายหนู สีสาสีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานพิธี ในกิจกรรมตั้งปณิธานถวายความดีเพื่อพ่อ และแสดงสัญลักษณ์ เป็นที่ประจักษ์ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต และตั้งปณิธานถวายความดีเพื่อพ่อ โดยมีนายพิชัย สุพงษ์ กำนันตำบลอนจิก ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ ให้ประชาชนเข้าใจอย่างแท้จริงและนำไปสุ่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตอย่างแท้จริง ผลลัพธ์ที่ได้ ประชาชนได้ตั้งปณิธานทำความดีด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสุ่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนจิก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ