วันจันทร์, 15 มกราคม 2561 15:17

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก  จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ขึ้น  โดยมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ ดังนี้

1.      ร้องเรียนด้วยตนเอง  ได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี

2.      ทางโทรศัพท์หมายเลข 045-๙๕๙๗๔๑ แจ้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก

3.      ส่งเรื่องร้องเรียนทางตู้รับเรื่องราวร้องเรียน ซึ่งติดตั้งอยู่หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วน  ตำบลดอนจิก

4.      ทางไปรษณีย์  ส่งเรื่องร้องเรียนมาที่  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก เลขที่ 342 ม.14 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี 34110

5.      ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ส่งมาที่ E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.      ทางตู้ ปณ.4 ปณย.พิบูลมังสาหาร 34110

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนจิก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ